Chính sách đổi trả

Điều kiện đổi trả:

  • Trong 7 ngày kể từ ngày đặt hàng.
  • Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất: không đúng mẫu mã, không đạt chất lượng đã cam kết.
  • Chính sách không áp dụng cho sự chên lệch màu tương đối giữ màu thực tế và màu trên file.

Các bước đổi trả và hoàn tiền:

  • Thông báo ngay cho chúng tôi biết trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.
  • Đóng gói kiện hàng và gửi về cho chúng tôi.
  • Ngay sau khi nhận được hàng chúng tôi sẽ thực hiện đổi trả hàng hoặc hoàn tiền cho quý khách theo thoả thuận.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top