Phương thức đặt hàng

Quy trình đặt hàng:

  • B1: Đặt hàng qua email: kasco.cskh@gmail.com hoặc zalo: 0988.854.898.
  • B2: Xử lý đơn hàng: Chúng tôi kiểm tra file và gửi báo giá cùng thời gian thực hiện đơn hàng.
  • B3: Khách hàng kiểm tra thông tin đơn hàng và xác nhận đặt hàng.
  • B4: Khách hàng thanh toán 50-100% giá trị đơn hàng.
  • B5: Khách hàng nhận, kiểm tra hàng và hoàn thành thanh toán.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top