Phương thức giao hàng

Chúng tôi hộ trợ giao hàng trên toàn quốc qua các hình thức:

  • Giao hàng qua công ty chuyển phát:Quý khách sẽ nhận được hàng trong 3-5 ngày từ ngày có hàng.
  • Giao hàng qua Grap: Quý khách sẽ nhận được hàng trong ngày khi có hàng.
  • Giao hàng trực tiếp tại trụ sở của chúng tôi

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top